Online
Quảng cáo
Đăng ký mua sách
Support 24/24
Sản phẩm đặc trưng  
Giáo trình chiến lược kinh doanh trong nền KT toàn cầu
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
Giá bìa 39.000 Vnd
Giá bán 29.000 Vnd
Giỏ hàng
Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS Đặng Thị Loan
Giá bìa 68.000 Vnd
Giá bán 51.000 Vnd
Giỏ hàng

GT Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
Giá bìa 48.000 Vnd
Giá bán 40.000 Vnd
Giỏ hàng
Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty PPH
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
Giá bìa 29.000 Vnd
Giá bán 24.000 Vnd
Giỏ hàng

Giáo trình kinh tế học vi mô
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Trần Thị Hồng Việt
Giá bìa 25.000 Vnd
Giá bán 25.000 Vnd
Giỏ hàng
Giáo trình lịch sử kinh tế
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh - PGS.TS Phạm Thị Quý
Giá bìa 29.000 Vnd
Giá bán 29.000 Vnd
Giỏ hàng

Giáo trình ngân hàng phát triển
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS Phạm Thi Thu Hà
Giá bìa 18.000 Vnd
Giá bán 18.000 Vnd
Giỏ hàng
Kinh tế chính trị học hiện đại
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS.VS Trình Ân Phú
Giá bìa 109.000 Vnd
Giá bán 82.000 Vnd
Giỏ hàng

Giáo trình kinh tế đầu tư
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt - TS. Từ Quang Phương
Giá bìa 45,000 Vnd
Giá bán 34.000 Vnd
Giỏ hàng
Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
Giá bìa 36.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng

GT Lịch sử các học thuyết kinh tế
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Trần Bình Trọng
Giá bìa 36.000 Vnd
Giá bán 28.000 Vnd
Giỏ hàng
LOGISTICS những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐH KTQD
Tác giả GS.TS. NGƯT. Đặng Đình Đào
Giá bìa 150 000 Vnd
Giá bán 150 000 Vnd
Giỏ hàng

Bài tập Nguyên lý kế toán
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐH KTQD
Tác giả PGS.TS. Phạm Bích Chi
Giá bìa 45 000 Vnd
Giá bán 45 000 Vnd
Giỏ hàng
Kỹ năng quản trị
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐH KTQD
Tác giả PGS.TS. Ngô Kim Thanh - TS. Nguyễn Hoài Dung
Giá bìa 89 000 Vnd
Giá bán 89 000 Vnd
Giỏ hàng

Kinh tế bảo hiểm
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐHKTQD
Tác giả PGS.TS. Nguyễn Văn Định
Giá bìa 58 000 Vnd
Giá bán 58 000 Vnd
Giỏ hàng
Bài tập kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Ngô Kim Thanh
Giá bìa 27.000 Vnd
Giá bán 27.000 Vnd
Giỏ hàng

Bài tập quản trị chiến lược
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Ngô Kim Thanh - PGS.TS Lê Văn Tâm
Giá bìa 30.000 Vnd
Giá bán 23.000 Vnd
Giỏ hàng
Bài tập quản trị sản xuất tác nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả ThS Nguyễn Đình Trung
Giá bìa 27.000 Vnd
Giá bán 27.000 Vnd
Giỏ hàng

Các nhân tố ảnh hướng đến mức sinh ở Việt Nam
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Phạm Đại Đồng
Giá bìa 19.000 Vnd
Giá bán 19.000 Vnd
Giỏ hàng
Định giá thương hiệu
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Vũ Trí Dũng - NCS Nguyễn Tiến Dũng - Th.S Trần Việt Hà
Giá bìa 45.000 Vnd
Giá bán 34.000 Vnd
Giỏ hàng

Kinh tế và chính sách phát triển vùng
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Nguyễn Tiến Dũng
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 26.000 Vnd
Giỏ hàng
Kinh tế Việt Nam năm 2008
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS Nguyễn Kế Tuấn
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 35.000 Vnd
Giỏ hàng

Lao động trẻ em khu vực nông thôn
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS Phạm Thuý Hương
Giá bìa 13.000 Vnd
Giá bán 13.000 Vnd
Giỏ hàng
Phân tích chính sách phát triển
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Phạm Ngọc Linh
Giá bìa 30.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng

Quản trị quan hệ công chúng
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
Giá bìa 60.000 Vnd
Giá bán 45.000 Vnd
Giỏ hàng
Quản trị kinh doanh những năm đầu TK 21
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lê Công Hoa
Giá bìa 111.000 Vnd
Giá bán 83.000 Vnd
Giỏ hàng

Tài chính doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lưu Thị Hương - PGS.TS Vũ Duy Hào
Giá bìa 30.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng
Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Phạm Quang Trung
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 35.000 Vnd
Giỏ hàng

Tổ chức sự kiện
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
Giá bìa 37.000 Vnd
Giá bán 28.000 Vnd
Giỏ hàng
Văn hoá doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Trần Thị Vân Hoa
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 35.000 Vnd
Giỏ hàng

Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Tác giả PGS.TS Trần Thọ Đạt
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng
Những điều trường Harvard không dạy bạn
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Tác giả Mark H. McCormack
Giá bìa 59.000 Vnd
Giá bán 59.000 Vnd
Giỏ hàng

Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Tác giả Mark H. McCormack
Giá bìa 75.000 Vnd
Giá bán 75.000 Vnd
Giỏ hàng
Danh mục sách

 Thống kê công nghiệp -PGS.TS. Nguyễn Công Nhự -16.000 VNĐ
 Kinh tế quản lý các ngành thương mại dịch vụ - GS.TS. Đặng Đình Đào - 22.000 VNĐ
 Công nghệ chăn nuôi - TS. Đào Duy Cầu - 15.000 VNĐ
 Công nghệ trồng trọt - TS. Đào Duy Cầu - 12.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 2- PGS.TS. Hoàng M. Đường - 28.000 VNĐ
 Kinh tế phát triển - GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - 35.000 VNĐ
 Kỹ thuật lập trình I - TS. Đặng Quế Vinh - 26.000 VNĐ
 Cơ sở dữ liệu I- Trần Công Uẩn - 26.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 1 - PGS.TS. Hoàng M. Đường - 30.000 VNĐ
 Kế hoạch kinh doanh - Bùi Đức Tuân - 24.000 VNĐ
 Chiến lược kinh doanh của DN thương mại - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc - 28.000 VNĐ
 Một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng Bộ môn Quân sự - 15.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh nông nghiệp - PGS.TS. Trần Quốc Khánh - 35.000 VNĐ
 Kế toán máy - Trần Thị Song Minh - 18.000 VNĐ
 Cơ sở dữ liệu II - Trần Công Uẩn - 28.000 VNĐ
 Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hoà Bình - 30.000 VNĐ
 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật- PGS.TS. Hàn Viết Thuận - 26.000 VNĐ
 Quản lý chất lượng trong các tổ chức - PGS.TS. Nguyễn Đình Phan - 25.000 VNĐ
 Kỹ thuật lập trình nâng cao - TS. Đặng Quế Vinh - 28.000 VNĐ
 Mô hình toán kinh tế - PGS.TS. Ng. Quang Dong - 26.000 VNĐ
 Giao dịch và đàm phán kinh doanh - PGS.TS. Hoàng Đức Thân - 25.000 VNĐ
 Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch TS. Đào Huy Cầu - 25.000 VNĐ
 Định mức kinh tế kỹ thuật - cơ sở quản trị KD - PGS.TS. Đặng Đình Đào - 30.000 VNĐ
 Tin học đại cương- PGS.TS. Hàn Viết Thuận - 26.000 VNĐ
 Kinh tế nông nghiệp - PGS. TS Vũ Đình Thắng - 25.000 VNĐ
 Quản trị tài chính doanh nghiệp - PGS. TS. Vũ Duy Hào - 30.000 VNĐ
 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp - Phạm Quang - 15.000 VNĐ
 Hệ thống tài khoản Quốc gia SNA - GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - 20.000 VNĐ
 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Tập 2) - Lê Đình Thuý - 45.000 VNĐ
 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Tập 2) - Lê Đình Thuý - 45.000 VNĐ
 Kinh doanh và môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - 27.000 VNĐ
 Marketing công cộng - PGS.TS. Nguyễn Trí Dũng - 34.500 VNĐ
 Kinh tế và quản lý công nghiệp - PGS.TS.Nguyễn Đình Phan - 45.000 VNĐ
 Quản trị nhân lực - Th.S Nguyễn Vân Điềm, - 51.000 VNĐ
 Nghiệp vụ ngoại thương - LT & TH (tập 1) - PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - 31.000 VNĐ
 Công nghệ phục vụ khách sạn nhà hàng - ThS. Hoàng Lan Hương - 25.000 VNĐ
 Thương mại quốc tế - TS. Trần Hoè - 35.000 VNĐ
 Thống kê môi trường - PGS.TS. Phan Công Nghĩa - 50.000 VNĐ
 Phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn - PGS.TS. Phạm Văn Khôi - 40.000 VNĐ
 Kinh tế thương mại (chuyên ngành QTKD - …) - GS.TS. Đặng Đình Đào - 30.000 VNĐ
 Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty- PGS.TS Ng. Mạnh Quân- 48.000 VNĐ
 Đạo đức KD & VH CT-PP học & P.Tích … - PGS.TS. Ng. Mạnh Quân - 29.000 VNĐ
 Quản trị sản xuất tác nghiệp PGS.TS. Trương Đoàn Thể - 44.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh - GS.TS. Nguyễn Thành Độ - 64.00 VNĐ
 Lý thuyết tài chính - Tiền tệ - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài - 36.000 VNĐ
 Marketing thương mại - PGS.TS. Ng. Xuân Quang - 29.000 VNĐ
 Thương mại điện tử căn bản - TS. Trần Hoè - 42.000 VNĐ
 Kinh tế đầu tư - PGS.TS. Ng. Bạch Nguyệt - 45.000 VNĐ
 Lý thuyết mô hình toán - PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn - 51.000 VNĐ
 Dân số và phát triển- GS.TS Tống Văn Đường… - 50.000 VNĐ
 An sinh xã hội - PGS.TS. Nguyễn Văn Định - 35.000 VNĐ
 Lịch sử kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh - 29.000 VNĐ
 Kinh tế quốc tế - PGS.TS. Ng. Thường Lạng - 41.000 VNĐ
 Lecture notes on the English. . . . - PGS.TS. Ng. Thường Lạng - 12.000 VNĐ
 Bài giảng văn hoá kinh doanh- PGS.TS. Dương Thị Liễu - 69.000 VNĐ
 Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế - TS. Trần Hoè - 25.000 VNĐ
 Kinh tế du lịch - GS.TS Nguyễn Văn Đính - 45.000 VNĐ
 GT Bảo Hiểm - PGS.TS. Nguyễn Văn Định - 62.500 VNĐ
 Thương mại quốc tế (P 1- chuyên ngành TMQT) PGS.TS. Nguyễn VănTuấn - 30.000 VNĐ
 Quản trị kênh phân phối - PGS.TS. Trương Đình Chiến - 48.000 VNĐ
 Thương phẩm học - GS.TS Đặng Đình Đào - 36.000 VNĐ
 Pháp luật kinh tế - TS. Nguyễn Hợp Toàn - 60.000 VNĐ
 Bài giảng kỹ năng thuyết trình - PGS.TS. Dương Thị Liễu - 38.000 VNĐ
 Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc - 60.000 VNĐ
 Kỹ thuật soạn thảo VB, quản lý KT và QTKD - TS. Nguyễn Thế Phán - 39.000 VNĐ
 Quản lý công nghệ - GVC Nguyễn Đăng Dậu - 25.000 VNĐ
 Kinh tế Việt Nam - PGS.TS Ng.Văn Thường - 35.000 VNĐ
 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (P1: Đại số TT) - Lê Đình Thuý - 37.000 VNĐ
 Đường lối quân sự của Đảng CSVN - Hoàng Anh Tuấn - 15.000 VNĐ
 Marketing du lịch - PGS.TS.Nguyến Văn Mạnh - 53.000 VNĐ
 Quản lý dự án - PGS.TS Từ Quang Phương - 50.000 VNĐ
 Kinh tế thương mại- GS.TS.Đặng Đình Đào - 55.000 VNĐ
 HD học tập môn x• hội học- TS Lương Văn úc - 18.000 VNĐ
 Nghiệp vu kinh doanh xuất nhập khẩu - TS Trần Văn Hoè - 25.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh khách sạn - PGS.TS.Nguyến Văn Mạnh - 61.000 VNĐ
 Thị trường vốn - TS Phạm Văn Hùng 40.000 VNĐ
 Kinh tế nguồn nhân lực - PGS.TS Trần Xuân Cầu - 58.000 VNĐ
 Marketing căn bản- PGS.TS. Trần Minh Đạo - 50.000 VNĐ
 Nghiên cứu Marketing - PGS.TS Nguyễn Viết Lâm - 48.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp - Lê Văn Tâm - 61.000 VNĐ
 Thống kê dân số - TS.Phạm Đại Đồng - 26.000 VNĐ
 Pháp luật đại cương - TS.Nguyễn Hợp Toàn - 45.000 VNĐ
 Lịch sử các học thuyết kinh tế - PGS.TS Trần Bình Trọng - 36.000 VNĐ
 Lý thuyết xác suất và thống kê toán - PGS.TS Nguyễn Cao Văn - 77.000 VNĐ
 Bài tập xác suất thống kê toán - PGS.TS Nguyễn Cao Văn - 32.000 VNĐ
 Lập dự án đầu tư - PGS.TS Ng. Bạch Nguyệt - 76.000 VNĐ
 Kinh tế phát triển - TS Phạm Ngọc Linh - 36.000 VNĐ

Copyright © 2009 Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ : 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại : 04.36282487; Fax : 04-36282485
Email: nxb@neu.edu.vn - Website: nxb.neu.edu.vn