Online
Quảng cáo
Đăng ký mua sách
Support 24/24
Sách Giáo trình   17/07/2018
Trang:

Kinh tế bảo hiểm
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐHKTQD
Tác giả PGS.TS. Nguyễn Văn Định
Giá bìa 58 000 Vnd
Giá bán 58 000 Vnd
Giỏ hàng
Kỹ năng quản trị
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐH KTQD
Tác giả PGS.TS. Ngô Kim Thanh - TS. Nguyễn Hoài Dung
Giá bìa 89 000 Vnd
Giá bán 89 000 Vnd
Giỏ hàng

Bài tập Nguyên lý kế toán
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐH KTQD
Tác giả PGS.TS. Phạm Bích Chi
Giá bìa 45 000 Vnd
Giá bán 45 000 Vnd
Giỏ hàng
LOGISTICS những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
Nhà xuất bản Nhà xuất bản ĐH KTQD
Tác giả GS.TS. NGƯT. Đặng Đình Đào
Giá bìa 150 000 Vnd
Giá bán 150 000 Vnd
Giỏ hàng

Kinh tế chính trị học hiện đại
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS.VS Trình Ân Phú
Giá bìa 109.000 Vnd
Giá bán 82.000 Vnd
Giỏ hàng
Giáo trình kinh tế đầu tư
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt - TS. Từ Quang Phương
Giá bìa 45,000 Vnd
Giá bán 34.000 Vnd
Giỏ hàng

GT Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
Giá bìa 48.000 Vnd
Giá bán 40.000 Vnd
Giỏ hàng
Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty PPH
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
Giá bìa 29.000 Vnd
Giá bán 24.000 Vnd
Giỏ hàng

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS Đặng Thị Loan
Giá bìa 68.000 Vnd
Giá bán 51.000 Vnd
Giỏ hàng
Giáo trình chiến lược kinh doanh trong nền KT toàn cầu
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
Giá bìa 39.000 Vnd
Giá bán 29.000 Vnd
Giỏ hàng

Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
Giá bìa 36.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng
GT Lịch sử các học thuyết kinh tế
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Trần Bình Trọng
Giá bìa 36.000 Vnd
Giá bán 28.000 Vnd
Giỏ hàng

Giáo trình ngân hàng phát triển
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS Phạm Thi Thu Hà
Giá bìa 18.000 Vnd
Giá bán 18.000 Vnd
Giỏ hàng
Giáo trình lịch sử kinh tế
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh - PGS.TS Phạm Thị Quý
Giá bìa 29.000 Vnd
Giá bán 29.000 Vnd
Giỏ hàng

Giáo trình kinh tế học vi mô
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Trần Thị Hồng Việt
Giá bìa 25.000 Vnd
Giá bán 25.000 Vnd
Giỏ hàng
Trang:
Danh mục sách

 Thương mại doanh nghiệp - PGS.TS. Đặng Đình Đào - 18.000 VNĐ
 Phân tích kinh tế xã hội và lập trình - GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm - 10.000 VNĐ
 Kinh tế đô thị - GS.TS. Nguyễn Đình Hương - 15.000 VNĐ
 Quản lý đô thị- GS.TS. Nguyễn Đình Hương- 23.000 VNĐ
 Quản trị chức năng TM của DN công nghiệp - GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn - 14.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh bảo hiểm - TS. Nguyễn Văn Định - 27.000 VNĐ

Copyright © 2009 Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ : 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại : 04.36282487; Fax : 04-36282485
Email: nxb@neu.edu.vn - Website: nxb.neu.edu.vn