Online
Quảng cáo
Đăng ký mua sách
Support 24/24
Sách Chuyên khảo   17/07/2018
Trang:

Những điều trường Harvard không dạy bạn
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Tác giả Mark H. McCormack
Giá bìa 59.000 Vnd
Giá bán 59.000 Vnd
Giỏ hàng
Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Tác giả Mark H. McCormack
Giá bìa 75.000 Vnd
Giá bán 75.000 Vnd
Giỏ hàng

Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
Tác giả PGS.TS Trần Thọ Đạt
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng
Kinh tế Việt Nam năm 2008
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả GS.TS Nguyễn Kế Tuấn
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 35.000 Vnd
Giỏ hàng

Định giá thương hiệu
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Vũ Trí Dũng - NCS Nguyễn Tiến Dũng - Th.S Trần Việt Hà
Giá bìa 45.000 Vnd
Giá bán 34.000 Vnd
Giỏ hàng
Quản trị kinh doanh những năm đầu TK 21
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lê Công Hoa
Giá bìa 111.000 Vnd
Giá bán 83.000 Vnd
Giỏ hàng

Phân tích chính sách phát triển
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Phạm Ngọc Linh
Giá bìa 30.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng
Văn hoá doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Trần Thị Vân Hoa
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 35.000 Vnd
Giỏ hàng

Quản trị quan hệ công chúng
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
Giá bìa 60.000 Vnd
Giá bán 45.000 Vnd
Giỏ hàng
Tổ chức sự kiện
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
Giá bìa 37.000 Vnd
Giá bán 28.000 Vnd
Giỏ hàng

Bài tập quản trị chiến lược
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Ngô Kim Thanh - PGS.TS Lê Văn Tâm
Giá bìa 30.000 Vnd
Giá bán 23.000 Vnd
Giỏ hàng
Kinh tế và chính sách phát triển vùng
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Nguyễn Tiến Dũng
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 26.000 Vnd
Giỏ hàng

Các nhân tố ảnh hướng đến mức sinh ở Việt Nam
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS. Phạm Đại Đồng
Giá bìa 19.000 Vnd
Giá bán 19.000 Vnd
Giỏ hàng
Lao động trẻ em khu vực nông thôn
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả TS Phạm Thuý Hương
Giá bìa 13.000 Vnd
Giá bán 13.000 Vnd
Giỏ hàng

Bài tập kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Ngô Kim Thanh
Giá bìa 27.000 Vnd
Giá bán 27.000 Vnd
Giỏ hàng
Bài tập quản trị sản xuất tác nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả ThS Nguyễn Đình Trung
Giá bìa 27.000 Vnd
Giá bán 27.000 Vnd
Giỏ hàng

Tài chính doanh nghiệp
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Lưu Thị Hương - PGS.TS Vũ Duy Hào
Giá bìa 30.000 Vnd
Giá bán 30.000 Vnd
Giỏ hàng
Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc Dân
Tác giả PGS.TS Phạm Quang Trung
Giá bìa 35.000 Vnd
Giá bán 35.000 Vnd
Giỏ hàng

Trang:
Danh mục sách

 Thương mại doanh nghiệp - PGS.TS. Đặng Đình Đào - 18.000 VNĐ
 Phân tích kinh tế xã hội và lập trình - GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm - 10.000 VNĐ
 Kinh tế đô thị - GS.TS. Nguyễn Đình Hương - 15.000 VNĐ
 Quản lý đô thị- GS.TS. Nguyễn Đình Hương- 23.000 VNĐ
 Quản trị chức năng TM của DN công nghiệp - GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn - 14.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh bảo hiểm - TS. Nguyễn Văn Định - 27.000 VNĐ

Copyright © 2009 Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ : 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại : 04.36282487; Fax : 04-36282485
Email: nxb@neu.edu.vn - Website: nxb.neu.edu.vn