Online
Quảng cáo
Đăng ký mua sách
Support 24/24
Bài tập Nguyên lý kế toán

Các dạng bài tập và bài giải môn Nguyên lý kế toán

Danh mục sách

 Quản trị sản xuất tác nghiệp PGS.TS. Trương Đoàn Thể - 44.000 VNĐ
 Lý thuyết tài chính - Tiền tệ - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài - 36.000 VNĐ
 Marketing thương mại - PGS.TS. Ng. Xuân Quang - 29.000 VNĐ
 Thương mại điện tử căn bản - TS. Trần Hoè - 42.000 VNĐ
 Lịch sử kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh - 29.000 VNĐ
 Kinh tế quốc tế - PGS.TS. Ng. Thường Lạng - 41.000 VNĐ
 Lecture notes on the English. . . . - PGS.TS. Ng. Thường Lạng - 12.000 VNĐ
 Bài giảng văn hoá kinh doanh- PGS.TS. Dương Thị Liễu - 69.000 VNĐ
 Công nghệ trồng trọt - TS. Đào Duy Cầu - 12.000 VNĐ
 Kỹ thuật lập trình I - TS. Đặng Quế Vinh - 26.000 VNĐ
 Cơ sở dữ liệu I- Trần Công Uẩn - 26.000 VNĐ
 Kế hoạch kinh doanh - Bùi Đức Tuân - 24.000 VNĐ
 Kinh tế phát triển - GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - 35.000 VNĐ
 Chiến lược kinh doanh của DN thương mại - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc - 28.000 VNĐ
 Một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng Bộ môn Quân sự - 15.000 VNĐ
 Kế toán máy - Trần Thị Song Minh - 18.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 2- PGS.TS. Hoàng M. Đường - 28.000 VNĐ
 Cơ sở dữ liệu II - Trần Công Uẩn - 28.000 VNĐ
 Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế - TS. Trần Hoè - 25.000 VNĐ
 Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hoà Bình - 30.000 VNĐ
 Kinh tế du lịch - GS.TS Nguyễn Văn Đính - 45.000 VNĐ
 Thương mại quốc tế (P 1- chuyên ngành TMQT) PGS.TS. Nguyễn VănTuấn - 30.000 VNĐ
 Quản trị kênh phân phối - PGS.TS. Trương Đình Chiến - 48.000 VNĐ
 Mô hình toán kinh tế - PGS.TS. Ng. Quang Dong - 26.000 VNĐ
 Thương phẩm học - GS.TS Đặng Đình Đào - 36.000 VNĐ
 Định mức kinh tế kỹ thuật - cơ sở quản trị KD - PGS.TS. Đặng Đình Đào - 30.000 VNĐ
 Pháp luật kinh tế - TS. Nguyễn Hợp Toàn - 60.000 VNĐ
 Tin học đại cương- PGS.TS. Hàn Viết Thuận - 26.000 VNĐ
 Quản trị tài chính doanh nghiệp - PGS. TS. Vũ Duy Hào - 30.000 VNĐ
 Kinh doanh và môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - 27.000 VNĐ
 Marketing công cộng - PGS.TS. Nguyễn Trí Dũng - 34.500 VNĐ
 Kinh tế nông nghiệp - PGS. TS Vũ Đình Thắng - 25.000 VNĐ
 Quản trị nhân lực - Th.S Nguyễn Vân Điềm, - 51.000 VNĐ
 Thương mại quốc tế - TS. Trần Hoè - 35.000 VNĐ
 Thống kê môi trường - PGS.TS. Phan Công Nghĩa - 50.000 VNĐ
 Nghiệp vụ ngoại thương - LT & TH (tập 1) - PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - 31.000 VNĐ
 Kinh tế và quản lý công nghiệp - PGS.TS.Nguyễn Đình Phan - 45.000 VNĐ
 Bài giảng kỹ năng thuyết trình - PGS.TS. Dương Thị Liễu - 38.000 VNĐ
 Kỹ thuật soạn thảo VB, quản lý KT và QTKD - TS. Nguyễn Thế Phán - 39.000 VNĐ
 Kinh tế Việt Nam - PGS.TS Ng.Văn Thường - 35.000 VNĐ
 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (P1: Đại số TT) - Lê Đình Thuý - 37.000 VNĐ
 Marketing du lịch - PGS.TS.Nguyến Văn Mạnh - 53.000 VNĐ
 Quản lý dự án - PGS.TS Từ Quang Phương - 50.000 VNĐ
 Kinh tế thương mại- GS.TS.Đặng Đình Đào - 55.000 VNĐ
 Nghiệp vu kinh doanh xuất nhập khẩu - TS Trần Văn Hoè - 25.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh khách sạn - PGS.TS.Nguyến Văn Mạnh - 61.000 VNĐ
 Thống kê dân số - TS.Phạm Đại Đồng - 26.000 VNĐ
 Pháp luật đại cương - TS.Nguyễn Hợp Toàn - 45.000 VNĐ
 Lý thuyết xác suất và thống kê toán - PGS.TS Nguyễn Cao Văn - 77.000 VNĐ
 Bài tập xác suất thống kê toán - PGS.TS Nguyễn Cao Văn - 32.000 VNĐ
 Lập dự án đầu tư - PGS.TS Ng. Bạch Nguyệt - 76.000 VNĐ
 Kinh tế phát triển - TS Phạm Ngọc Linh - 36.000 VNĐ
 Kinh tế quản lý các ngành thương mại dịch vụ - GS.TS. Đặng Đình Đào - 22.000 VNĐ
 Thống kê công nghiệp -PGS.TS. Nguyễn Công Nhự -16.000 VNĐ
 Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch TS. Đào Huy Cầu - 25.000 VNĐ
 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp - Phạm Quang - 15.000 VNĐ
 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Tập 2) - Lê Đình Thuý - 45.000 VNĐ
 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Tập 2) - Lê Đình Thuý - 45.000 VNĐ
 Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty- PGS.TS Ng. Mạnh Quân- 48.000 VNĐ
 Kinh tế thương mại (chuyên ngành QTKD - …) - GS.TS. Đặng Đình Đào - 30.000 VNĐ
 Quản lý chất lượng trong các tổ chức - PGS.TS. Nguyễn Đình Phan - 25.000 VNĐ
 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật- PGS.TS. Hàn Viết Thuận - 26.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh nông nghiệp - PGS.TS. Trần Quốc Khánh - 35.000 VNĐ
 Lý thuyết mô hình toán - PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn - 51.000 VNĐ
 Dân số và phát triển- GS.TS Tống Văn Đường… - 50.000 VNĐ
 GT Bảo Hiểm - PGS.TS. Nguyễn Văn Định - 62.500 VNĐ
 Đường lối quân sự của Đảng CSVN - Hoàng Anh Tuấn - 15.000 VNĐ
 HD học tập môn x• hội học- TS Lương Văn úc - 18.000 VNĐ
 Kinh tế nguồn nhân lực - PGS.TS Trần Xuân Cầu - 58.000 VNĐ
 Marketing căn bản- PGS.TS. Trần Minh Đạo - 50.000 VNĐ
 Nghiên cứu Marketing - PGS.TS Nguyễn Viết Lâm - 48.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 1 - PGS.TS. Hoàng M. Đường - 30.000 VNĐ
 Công nghệ phục vụ khách sạn nhà hàng - ThS. Hoàng Lan Hương - 25.000 VNĐ
 Hệ thống tài khoản Quốc gia SNA - GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - 20.000 VNĐ
 Công nghệ chăn nuôi - TS. Đào Duy Cầu - 15.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh - GS.TS. Nguyễn Thành Độ - 64.00 VNĐ
 An sinh xã hội - PGS.TS. Nguyễn Văn Định - 35.000 VNĐ
 Giao dịch và đàm phán kinh doanh - PGS.TS. Hoàng Đức Thân - 25.000 VNĐ
 Phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn - PGS.TS. Phạm Văn Khôi - 40.000 VNĐ
 Đạo đức KD & VH CT-PP học & P.Tích … - PGS.TS. Ng. Mạnh Quân - 29.000 VNĐ
 Kinh tế đầu tư - PGS.TS. Ng. Bạch Nguyệt - 45.000 VNĐ
 Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc - 60.000 VNĐ
 Quản lý công nghệ - GVC Nguyễn Đăng Dậu - 25.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp - Lê Văn Tâm - 61.000 VNĐ
 Lịch sử các học thuyết kinh tế - PGS.TS Trần Bình Trọng - 36.000 VNĐ
 Thị trường vốn - TS Phạm Văn Hùng 40.000 VNĐ
 Kỹ thuật lập trình nâng cao - TS. Đặng Quế Vinh - 28.000 VNĐ

Copyright © 2009 Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ : 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại : 04.36282487; Fax : 04-36282485
Email: nxb@neu.edu.vn - Website: nxb.neu.edu.vn