Online
Quảng cáo
Đăng ký mua sách
Support 24/24
Những điều trường Harvard không dạy bạn
Chi tiet
Danh mục sách

 Quản trị sản xuất tác nghiệp PGS.TS. Trương Đoàn Thể - 44.000 VNĐ
 Lý thuyết tài chính - Tiền tệ - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài - 36.000 VNĐ
 Marketing thương mại - PGS.TS. Ng. Xuân Quang - 29.000 VNĐ
 Thương mại điện tử căn bản - TS. Trần Hoè - 42.000 VNĐ
 Lịch sử kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh - 29.000 VNĐ
 Kinh tế quốc tế - PGS.TS. Ng. Thường Lạng - 41.000 VNĐ
 Lecture notes on the English. . . . - PGS.TS. Ng. Thường Lạng - 12.000 VNĐ
 Bài giảng văn hoá kinh doanh- PGS.TS. Dương Thị Liễu - 69.000 VNĐ
 Công nghệ trồng trọt - TS. Đào Duy Cầu - 12.000 VNĐ
 Kỹ thuật lập trình I - TS. Đặng Quế Vinh - 26.000 VNĐ
 Cơ sở dữ liệu I- Trần Công Uẩn - 26.000 VNĐ
 Kế hoạch kinh doanh - Bùi Đức Tuân - 24.000 VNĐ
 Kinh tế phát triển - GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - 35.000 VNĐ
 Chiến lược kinh doanh của DN thương mại - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc - 28.000 VNĐ
 Một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng Bộ môn Quân sự - 15.000 VNĐ
 Kế toán máy - Trần Thị Song Minh - 18.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 2- PGS.TS. Hoàng M. Đường - 28.000 VNĐ
 Cơ sở dữ liệu II - Trần Công Uẩn - 28.000 VNĐ
 Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế - TS. Trần Hoè - 25.000 VNĐ
 Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hoà Bình - 30.000 VNĐ
 Kinh tế du lịch - GS.TS Nguyễn Văn Đính - 45.000 VNĐ
 Thương mại quốc tế (P 1- chuyên ngành TMQT) PGS.TS. Nguyễn VănTuấn - 30.000 VNĐ
 Quản trị kênh phân phối - PGS.TS. Trương Đình Chiến - 48.000 VNĐ
 Mô hình toán kinh tế - PGS.TS. Ng. Quang Dong - 26.000 VNĐ
 Thương phẩm học - GS.TS Đặng Đình Đào - 36.000 VNĐ
 Định mức kinh tế kỹ thuật - cơ sở quản trị KD - PGS.TS. Đặng Đình Đào - 30.000 VNĐ
 Pháp luật kinh tế - TS. Nguyễn Hợp Toàn - 60.000 VNĐ
 Tin học đại cương- PGS.TS. Hàn Viết Thuận - 26.000 VNĐ
 Quản trị tài chính doanh nghiệp - PGS. TS. Vũ Duy Hào - 30.000 VNĐ
 Kinh doanh và môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - 27.000 VNĐ
 Marketing công cộng - PGS.TS. Nguyễn Trí Dũng - 34.500 VNĐ
 Kinh tế nông nghiệp - PGS. TS Vũ Đình Thắng - 25.000 VNĐ
 Quản trị nhân lực - Th.S Nguyễn Vân Điềm, - 51.000 VNĐ
 Thương mại quốc tế - TS. Trần Hoè - 35.000 VNĐ
 Thống kê môi trường - PGS.TS. Phan Công Nghĩa - 50.000 VNĐ
 Nghiệp vụ ngoại thương - LT & TH (tập 1) - PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - 31.000 VNĐ
 Kinh tế và quản lý công nghiệp - PGS.TS.Nguyễn Đình Phan - 45.000 VNĐ
 Bài giảng kỹ năng thuyết trình - PGS.TS. Dương Thị Liễu - 38.000 VNĐ
 Kỹ thuật soạn thảo VB, quản lý KT và QTKD - TS. Nguyễn Thế Phán - 39.000 VNĐ
 Kinh tế Việt Nam - PGS.TS Ng.Văn Thường - 35.000 VNĐ
 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (P1: Đại số TT) - Lê Đình Thuý - 37.000 VNĐ
 Marketing du lịch - PGS.TS.Nguyến Văn Mạnh - 53.000 VNĐ
 Quản lý dự án - PGS.TS Từ Quang Phương - 50.000 VNĐ
 Kinh tế thương mại- GS.TS.Đặng Đình Đào - 55.000 VNĐ
 Nghiệp vu kinh doanh xuất nhập khẩu - TS Trần Văn Hoè - 25.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh khách sạn - PGS.TS.Nguyến Văn Mạnh - 61.000 VNĐ
 Thống kê dân số - TS.Phạm Đại Đồng - 26.000 VNĐ
 Pháp luật đại cương - TS.Nguyễn Hợp Toàn - 45.000 VNĐ
 Lý thuyết xác suất và thống kê toán - PGS.TS Nguyễn Cao Văn - 77.000 VNĐ
 Bài tập xác suất thống kê toán - PGS.TS Nguyễn Cao Văn - 32.000 VNĐ
 Lập dự án đầu tư - PGS.TS Ng. Bạch Nguyệt - 76.000 VNĐ
 Kinh tế phát triển - TS Phạm Ngọc Linh - 36.000 VNĐ
 Kinh tế quản lý các ngành thương mại dịch vụ - GS.TS. Đặng Đình Đào - 22.000 VNĐ
 Thống kê công nghiệp -PGS.TS. Nguyễn Công Nhự -16.000 VNĐ
 Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch TS. Đào Huy Cầu - 25.000 VNĐ
 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp - Phạm Quang - 15.000 VNĐ
 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Tập 2) - Lê Đình Thuý - 45.000 VNĐ
 Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế (Tập 2) - Lê Đình Thuý - 45.000 VNĐ
 Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty- PGS.TS Ng. Mạnh Quân- 48.000 VNĐ
 Kinh tế thương mại (chuyên ngành QTKD - …) - GS.TS. Đặng Đình Đào - 30.000 VNĐ
 Quản lý chất lượng trong các tổ chức - PGS.TS. Nguyễn Đình Phan - 25.000 VNĐ
 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật- PGS.TS. Hàn Viết Thuận - 26.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh nông nghiệp - PGS.TS. Trần Quốc Khánh - 35.000 VNĐ
 Lý thuyết mô hình toán - PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn - 51.000 VNĐ
 Dân số và phát triển- GS.TS Tống Văn Đường… - 50.000 VNĐ
 GT Bảo Hiểm - PGS.TS. Nguyễn Văn Định - 62.500 VNĐ
 Đường lối quân sự của Đảng CSVN - Hoàng Anh Tuấn - 15.000 VNĐ
 HD học tập môn x• hội học- TS Lương Văn úc - 18.000 VNĐ
 Kinh tế nguồn nhân lực - PGS.TS Trần Xuân Cầu - 58.000 VNĐ
 Marketing căn bản- PGS.TS. Trần Minh Đạo - 50.000 VNĐ
 Nghiên cứu Marketing - PGS.TS Nguyễn Viết Lâm - 48.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 1 - PGS.TS. Hoàng M. Đường - 30.000 VNĐ
 Công nghệ phục vụ khách sạn nhà hàng - ThS. Hoàng Lan Hương - 25.000 VNĐ
 Hệ thống tài khoản Quốc gia SNA - GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng - 20.000 VNĐ
 Công nghệ chăn nuôi - TS. Đào Duy Cầu - 15.000 VNĐ
 Quản trị kinh doanh - GS.TS. Nguyễn Thành Độ - 64.00 VNĐ
 An sinh xã hội - PGS.TS. Nguyễn Văn Định - 35.000 VNĐ
 Giao dịch và đàm phán kinh doanh - PGS.TS. Hoàng Đức Thân - 25.000 VNĐ
 Phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn - PGS.TS. Phạm Văn Khôi - 40.000 VNĐ
 Đạo đức KD & VH CT-PP học & P.Tích … - PGS.TS. Ng. Mạnh Quân - 29.000 VNĐ
 Kinh tế đầu tư - PGS.TS. Ng. Bạch Nguyệt - 45.000 VNĐ
 Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc - 60.000 VNĐ
 Quản lý công nghệ - GVC Nguyễn Đăng Dậu - 25.000 VNĐ
 Quản trị doanh nghiệp - Lê Văn Tâm - 61.000 VNĐ
 Lịch sử các học thuyết kinh tế - PGS.TS Trần Bình Trọng - 36.000 VNĐ
 Thị trường vốn - TS Phạm Văn Hùng 40.000 VNĐ
 Kỹ thuật lập trình nâng cao - TS. Đặng Quế Vinh - 28.000 VNĐ

Copyright © 2009 Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ : 207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại : 04.36282487; Fax : 04-36282485
Email: nxb@neu.edu.vn - Website: nxb.neu.edu.vn